reakcija uz notiekošo

Visa Turcijā notiekošā sakarā (pēdējos gadus, ne tikai Jaungada naktī), pēc maniem novērojumiem cilvēki iedalās 4 pamata grupās pēc to reakciju veida. Lielākoties viena ir dominējošā, un tad mazliet no kādas/ām citām.

Pirmā – tajos, kuri distancējas no tā, kas notiek ‘ārpus’, un dažādu iemeslu dēł fokusējas uz ‘savu mazo pasauli’, savu ikdienu un tās rūpēm. Noliegums, lielākoties psiholoģiskai pašaizsardzíbai. Nereti dēļ nespējas vai nevēlēšanās izprast. Ieradumus maina, atkarībā no faktiskās situācijas vai emocionālās pašsajūtas.

Otrā – ir labi informēti, situāciju izprotoši, skaidri apzinās notiekošo un izvēlas par spīti ieradumus nemainīt. Atsakās baidīties, nereti atklāti pauž savu viedokli publiskā telpā.

Trešā – emocionāli iesaistās katrā notikumā, nosoda to, šēro ziñu portālu rakstus, arī dzelteno presi un baumas, pavada daudz laika, apskatot traģiskos upuru foto, uzkurina sevi un citus, pazūd bailēs. Pārsvarā sēž mājās, bet nereti tieši pretēji, dodas uz karstākajiem punktiem uzñemt selfijus.

Ceturtā – arī labi informēti, bet emocionāli distancētāki, racionāli, orientēti uz faktiem. Ikdienas ieradumus pamaina atkarībā no situācijas. Ir darbības plāns B un C nākotnei.

Manā draugu un kolēģu lokā visvairāk, škiet, ir otrie. Otrie ir tādi kā “krutākie”, un dziļi nicina trešos, kas “dara tieši to, ko ļaunie grib panākt – baidās”. Pirmie ir gandrīz nemanāmi, bet ja viñus pamana, tad visiem viņus gribas sapurināt/informēt vai iebiedēt, kā nu kurai grupai. Ceturto, kā jau nojaušat, ir vismazāk. Bet trešie ir viskaitinošākie (izņemot citiem trešajiem) un atrašanās viñu klātbūtnē prasa visvairāk enerģijas.

Lai mums visiem, cik vien iespējams, mierīgs un drošs gads!

One thought on “reakcija uz notiekošo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *