Latvijas svētki turku medijos

ogad 18.novembri nosvinējām skaļi, ar bungām, taurēm, ziedu mešanu upē, dejošanu ap cerību koku, kurā sasietas sarkanbaltas lentītes un brangi klātu galdu ar latviešu ēdieniem. Turku medijiem arī patika, safilmēja, safotogrāfēj…